Heterogeniczność

Heterogeniczność

Heterogeniczność to inaczej niejednorodność lub zróżnicowanie. Odnosząc się do programowania możemy powiedzieć, że nasza aplikacja jest heterogeniczna jeśli jej moduły różnią się od siebie.

Homogeniczność

Homogeniczność

Homogeniczność to inaczej jednorodność lub spójność. Odnosząc się do programowania możemy powiedzieć, że nasza aplikacja jest homogeniczna jeśli jej moduły wyglądają w taki sam sposób.

Moduł

Moduł

Moduł jest logicznym zgrupowaniem elementów (ściśle powiązanych ze sobą funkcjonalności) odpowiadających za konkretną rzecz na przykład autoryzację.

Monolit

Monolit

Monolit jest to aplikacja zaprojektowana do działania jako pojedyncza oraz niezależna jednostka. Cały system jest zaimplementowany w ramach jednej aplikacji (jednostki wdrożeniowej).

MVP

MVP

Pierwsza niedoskonała wersja naszego produktu bądź też usługi powstała w celu walidacji pomysłu.

POC

POC

POC (Proof of concept) służy do sprawdzenia czy daną koncepcję da się wykonać, czy jest ona słuszna oraz czy będzie działać zgodnie z naszymi oczekiwaniami.